• IKC Franciscus, een 
kindcentrum met kleur!
  • IKC Franciscus, een 
kindcentrum met kleur!

IKC Franciscus, een
kindcentrum met kleur!

IKC Franciscus, een
kindcentrum met kleur!

MIDDENBOUW


In de middenbouw zijn we bezig met de vaardigheden van het ‘aanvankelijk' leesproces naar het technisch lezen.
Hierin betrekken we ook de ouders met ‘ouderlezen’ en de leerlingen uit hogere groepen met ‘tutorlezen’.
Ook begrijpend lezen is een belangrijk onderdeel in de lessen van deze bouw.
Bij rekenen staat het automatiseren, erbij en eraf sommen en de tafels centraal.
De computers worden dagelijks ingezet bij zowel taal als rekenen om de leerstof eigen te maken. Creativiteit, muziek en bewegen zijn belangrijke onderdelen van de dag.
Bij alle lessen staat het leerdoel centraal, zodat de leerlingen weten wat ze aan het eind van de les hebben geleerd.
Door de inzet van de kanjertraining wordt de leerling zich steeds bewuster van zijn aandeel in het groepsproces.
 

IKC Franciscus     Johan de Walestraat 1, 8921 XB Leeuwarden     t 058 - 2665909     info@ikcfranciscus.nl