• IKC Franciscus, een 
kindcentrum met kleur!
  • IKC Franciscus, een 
kindcentrum met kleur!

IKC Franciscus, een
kindcentrum met kleur!

IKC Franciscus, een
kindcentrum met kleur!

BOVENBOUW

In de bovenbouw, groep 5 t/m 8, werken we met het expliciete directe instructiemodel. Leerlingen worden gestimuleerd actief mee te denken en te doen en iedereen wordt zo gezien.
In de bovenbouw vinden we het belangrijk dat leerlingen leren omgaan met verschillende multimedia. We leren ze hoe je deze middelen positief kunt inzetten maar wijzen ze ook op de gevaren hiervan en hoe daar mee om te gaan.
Groep 7 en 8 krijgt een Verlengde Leerdag aangeboden om zo in aanraking te komen met verschillende vakgebieden die ze ook in de eerste klas van het middelbaar onderwijs zullen krijgen. Groep 8 krijgt een gedeelte van de week les op middelbare school Comenius Zamenhof om voor te bereiden op het middelbaar onderwijs. Dit zorgt voor een veilige overgang naar het middelbaar onderwijs.


 

IKC Franciscus     Johan de Walestraat 1, 8921 XB Leeuwarden     t 058 - 2665909     info@ikcfranciscus.nl